Mobirise Site Generator

СПЕЦИАЛНОСТИ И ОТДЕЛИ

- Отдел планиране и преводи
- Технически отдел
- Технологичен отдел
- Машинно-монтажен отдел
- Архитектурно-строителен отдел
- Отдел автоматизация на производството
- Електоротехнически отдел
- Отдел Генплан, геодезия и транспорт и 3D сканиране
- Отдел водоснабдяване и канализация и отопление и вентилация
- Отдел проекти, организация на строителството и сметки