Mobirise Web Page Generator

БУРГАСНЕФТОПРОЕКТ ООД

е инженерингова компания учредена, като пряк наследник на дейността на Проектен Институт “БУРГАСНЕФТЕПРОЕКТ” ЕООД  
- бивш “НЕФТОХИМПРОЕКТ” действащ на територията на Нефтохим Бургас от 1967 г.