Mobirise Website Creator

Кои сме ние 


 БУРГАСНЕФТОПРОЕКТ ООД е фирма за инженерингова дейност, специализирана при извършване на консултации, изготвяне на технико-икономически становища, детайлни проекти с авторски надзор в областта на проектирането и инженеринга в основните промишлени сектори на икономиката, органична и неорганична химия, проектиране на промишлени предприятия в сферата на нефтопреработката, нефтохимията и енергетиката, пътна и пристанищна инфраструктура, транспорта и съхранението на нефтопродукти.

• Извършва адаптиране на вносни технологии и оборудване съобразно условията на българския пазар.
• Проектира нови инсталации и модернизира и реконструира стари по базови проекти на чужди фирми и по собствени технологии;
• Конструира апарати и съоръжения по задание и спецификации на Клиента, подготвя необходимите сертификати и документи за техническите контролни институции;
• Проектира различни индивидуални строителни конструкции за индустрията и социалната сфера, както за нашите комплексни проекти, така и по желание на неговите Клиенти;
• Разполага със съвременна компютърна техника и разнообразен инженерингов софтуер позволяващ извършване на проектна дейност както в 2D, така и в 3D формат.

БУРГАСНЕФТОПРОЕКТ ООД

е инженерингова компания учредена, като пряк наследник на дейността на Проектен Институт “БУРГАСНЕФТЕПРОЕКТ” ЕООД  
- бивш “НЕФТОХИМПРОЕКТ” действащ на територията на Нефтохим Бургас от 1967 г.