Web Site Builder

БУРГАСНЕФТОПРОЕКТ


 е компания специализирана в областта на проектирането и инженеринга в основните промишлени сектори на икономиката, органична и неорганична химия, проектиране на промишлени предприятия в сферата на нефтопреработката, нефтохимията и енергетиката, пътна и пристанищна инфраструктура.
Реализирани са проекти в страните от Европейския Съюз, Руската Федерация и Близкия Изток.

Ние предлагаме високотехнологични комплексни решения, които напълно отговарят на изискванията на клиента и са в съответствие с всички международно приети норми и технически стандарти.

Основание за това ни дават:
- Високата квалификация на нашите специалисти;
- Уникалния опит в прилагането на иновативни технологии в проекирането;
- Осъзнаването на нуждите на възложителя, като основен приоритет при изпълнение на проектите.

БУРГАСНЕФТОПРОЕКТ ООД

е инженерингова компания учредена, като пряк наследник на дейността на Проектен Институт “БУРГАСНЕФТЕПРОЕКТ” ЕООД  - бивш “Нефтохимпроект” действащ на територията на Нефтохим Бургас от 1967 г.